כולנו חוסכים לגיל הפרישה. בעוד בעבר הלא רחוק החיסכון לפנסיה לא היה מעוגן בחוק, החל משנת 2008 כל מעסיק מחויב להפרשות פנסיוניות לעובדיו השכירים, והחל משנת 2017 החוק הוכל גם על עצמאים.

המטרה ברורה – הבטחת גמלה חודשית מספקת לשנים לאחר היציאה לגמלאות, לשמירה על איכות ואורך החיים.

אך אצל רבים מאתנו, החסכונות אינם מנוהלים בצורה מיטבית, רבים מאתנו לא מודעים לסך הכספים שנצברו, וחשוב מכל כ50% מקופות החיסכון והפנסיה של האוכלוסייה העובדת מנוהלות באופן שאינו אופטימלי משלמים דמי ניהול גבוהים מדי, זוכים לתשואות נמוכות מהאפשרי, כשכל אחד מאלו וכמובן שניהם יחד משמעותם נגיסה משמעותית בחסכונות שלנו לגיל הפרישה.

תמונת הקלקה לפאנל מובייל - להתייעצות עם מומחה

סיפורי זוועות אינם חסרים – גמלאים הנאלצים לבחור בין רכישת מזון לרכישת תרופות, הבוחרים שלא לחמם את ביתם בחורף בשל חוסר היכולת לעמוד בהוצאות החשמל ועוד מוכרים לכולנו. חוק ההפרשות לפנסיה מיועד להגן עלינו (ועל המדינה) ממצבים אלו ועל פניו נראה כי כיום אנחנו חוסכים יותר וערוכים יותר לשנות הגיל השלישי.

אך, הפער בין תשלום חשבונות החשמל לבין שמירה על רמת החיים גדול, והפער הזה חייב להדליק נורה אדומה אצל כל אחד מאתנו – הסטטיסטיקה עגומה! מרבית הציבור אינו חוסך באופן מיטבי לשנות הפנסיה כשהתוצאה תהיה ירידה קלה עד חדה ברמת החיים. הסיבה במקרים לא מעטים אינה אי חסכון כי אם ניהול חסכון פנסיוני לא מבוקר ולא יעיל.

תמונת הקלקה לפאנל מובייל - להתייעצות עם מומחה

משרד האוצר מתריע – הכאוס חוגג ומשפיע על רובנו

קרנות הפנסיה כוללות מספר כיסוים עיקריים בכללם ביטוח למקרה מוות ולאובדן כושר עבודה וכמובן הבטחת גמלה חודשית לשנים שלאחר היציאה לגמלאות.
ככל שהסכום הנחסך גבוה יותר, כך עקרונית החיסכון והגמלה אמורים להיות גבוהים יותר – אך הנחות לחוד ומציאות לחוד, בעוד שני חוסכים שונים יעבירו בדיוק את אותם סכומים חודשיים לקרן הפנסיה, האחד יחסוך סכומים גבוהים פי כמה מהשני.

המשמעות ברורה, ביום היציאה לגמלאות, עת מחושבת הגמלה החודשית לשנות הפנסיה, יזכה החוסך המבוקר למאות ובד"כ אלפי שקלים יותר גמלה חודשית מהחוסך שלא כלכל צעדיו נכון.

קרנות הפנסיה מבוזרות, דמי הניהול מופרזים ומסלולי חסכון לא מיטביים – אלה הכשלים המובילים

מחקר מקיף שנערך במהלך 2020 כלל מעבר ובדיקת עשרות אלפי תיקים פנסיוניים, תוך השוואת החיסכון והתשואות המצטברות כמו גם עלויות דמי הניהול החודשיים והשנתיים.
מספר כשלים מרכזיים נמצאו כשכל אחד בפני עצמו, לא כל שכן כולם יחד, מובילים לגריעה משמעותית בכספי החיסכון ומשמעותם חיסכון חסר לגיל הפרישה:

 • דמי ניהול – נתון קטן עם השפעה מכריעה
  2 סוגי דמי ניהול נגבים ע"י כל קרן פנסיה,  דמי ניהול מהפקדות – אחוז מסוים מהסכום החודשי המופקד לחיסכון הפנסיוני, ודמי ניהול מצבירה – אחוז מסוים מהחיסכון שנצבר.
  בעוד החוק קובע תקרה לדמי הניהול, קשת האחוזים הנגבים היא נרחבת במיוחד ומשתנה מקרן לקרן ובעוד מדובר בפערי אחוזים בודדים (ופחות מכך) מדי חודש – העלות המצטברת של דמי הניהול עלולה במהלך השנים להגיע לעד 30% מסך הסכום הנצבר לפנסיה לאורך השנים.
  מספיקה ההבנה שפער של עשירית האחוז בדמי הניהול משמעותו הפחתה של אלפי שקלים מהסכום שיתקבל בגיל הפרישה כדי להבין כי חובתנו להבטיח כי דמי הניהול הנגבים מאתנו הם נמוכים ככל שניתן.
 • קרנות פנסיה מבוזרות – ברדק שגדל עם השנים
  מיליוני שכירים מחזיקים במספר קרנות פנסיה שונות בשל מעבר בין עבודות במהלך השנים. קרנות ישנות, שאליהן לא מופקדים כספים באופן שוטף הופכות ללא פעילות וככאלה, דמי הניהול שלהן אוטומטית עולים לאחוזים גבוהים במיוחד. יתרה מזאת, רצף ביטוחי אינו מוכל אוטומטית בפתיחת קרן פנסיה חדשה, כך שתקופות אכשרה במקרים אלו יחלו מאפס.
  איחוד קרנות פנסיה, תוך הכלת כל הקרנות הפנסיה לקרן מאחדת אחת, תבטיח, ניהול תקין, שמירת וותק וזכויות וכמובן אפשרות מיקוח על דמי הניהול.
 • תשואות מינימליות – חסכון מינימלי

לכל בעל קרן פנסיה נשלח דוח רבעוני ושנתי – רבים, כך מסתבר, לא נכנסים לעובי הקורה, וגם אם קוראים את הדוח, אינם משווים את התשואות לאלו של קרנות אחרות.
פערים בתשואות מגיעים לעשרות אחוזים בשנה, וכשמדובר בחסכון לטווח הארוך – מן הסתם הפערים יגיעו למאות אלפי שקלים ויותר כשהמשמעות היא – פערים עצומים בגמלה החודשית לאורך שנות הפנסיה שלנו.

הפנסיה שלנו באחריותנו – עושים סדר ומבטיחים את העתיד

תוצאות המחקר מדאיגות, אך כל אחד מאתנו יכול לעשות סדר בתיק האישי שלו על מנת להבטיח מקסום החיסכון והשלווה בשנות הפרישה.

סדר בתיק הפנסיוני חייב לכלול:

 1. איסוף נתונים: מכלל הקרנות הפעילות והרדומות של החוסך בכללם קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים עכשוויות וישנות, קרנות גמל שנפתחו לאורך השנים, קרנות השתלמות אם קיימות על שם החוסך כמו גם איתור כספים אבודים בבנקים ובחברות השונות.
 1. ניתוח נתונים: בחינת דמי הניהול, על ההפקדות והצבירה במכלול הקרנות והגופים, חישוב התשואות בכל קרן, ובדיקתם אל מול תשואות לאורך הזמן של קרנות מתחרות וכן אפיון מחודש של צרכי ביטוח וחישוב רכיבים ביטוחים לווידוא נחיצותם כמו גם השוואתם לפוליסות ביטוח קיימות ללקוח
 1. הסקת מסקנות: איחוד קופות רדומות וכספים אבודים לקרן אחת מאחדת תוך וידוא והבטחת דמי ניהול הנמוכים ביותר שאפשר, ניוד חסכונות על פי צורך לבתי ההשקעות שהוכיחו תשואות וצמיחה משמעותית ביותר ולבסוף גם עדכון רכיבי ביטוח בעת הצורך להוזלת עלויות והגדלת כיסויים

סיום תהליך מוצלח משמעותו – מזעור עלויות ומקסום החיסכון בגיל הפרישה

המלצתנו ברורה – רק בדיקה מקצועית באמצעות מומחה בעל רישיון לייעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון מסוגל לעשות סדר מלא ושיפור לתיק הפנסיוני.
אך חשוב לוודא כי המומחה פועל במסגרת סוכנות פרטית שאינה מחויבת לחברת ביטוח מסוימת, ופועלת באופן אובייקטיבי מול כל חברות הביטוח, שכן ככזה הוא יידע לייצר עבורך את התיק המדויק ביותר ללא הטיה כלל.

דבר אחד חייב להיות ברור – ככל שתוחלת החיים עולה, עלינו לוודא כי אנחנו מגיעים לגיל הפרישה מוגנים ויציבים.
לשם כך אנו חוסכים כל חיינו. הכסף שלנו צריך להגיע אלינו, נועד להבטיח את עתידנו ולא את רווחי חברות הביטוח והקרנות, על כן חובת כל אחד מאתנו, לעצמנו ולמשפחתנו לדאוג לחסכון מיטבי לשנות הפרישה.

הכתוב הינו בגדר סקירה והמלצה בלבד ואינו מיועד להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני על פי חוק 

לקוחות מדרגים– 45 מדרגים
(4.5)
איפה הייתם עד היום? לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי! משה היקר!! אני חייב לציין שהשארת אותנו המומים לחלוטין, גם ברמת המקצועיות שלך, האדיבות והסבלנות וההסבר המאוד פרטני. אהבתי מאוד שלא ניסת "למכור" לנו סתם ביטוחים מיותרים, נהפוכו, המלצת לנו אף על כיסויים פחותים בהתאם למצבנו הרפואי וביחס לגילנו. בשיחה הזו, למדתי ממך לא מעט דברים. חייב לציין גם שנתת לנו ייעוץ גם בנושאים שמשרדך לא מטפל בו (קופ"ח וכו'). ובסוף סכום הכסף שנחסוך בכל שנה בזכותכם פשוט מטורף!! בחישוב גס – 12 אלף שקל כל שנה!!! איפה היית עד היום? וכמובן אלפי תודות לבת אל המקסימה שדבקה במטרה ולא וויתרה עד אשר הגענו לסוף תהליך איסוף הפרטים מולה. פשוט "זרקנו" עליכם הכל ואתם הבאתם תוצאות מדהימות!! לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי. תודה רבה לכם
ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי והענייני בתיק הביטוחי שלי. לכל השאלות שלי ניתן מענה ברור מקיף מקצועי וסובלני. מי אמר שלא צריך סוכן ביטוח? אני שמח שבחרתי לעבוד עם הסוכנות שלכם למרות ההיסוסים שהיו לי בהתחלה
מקצועיות ונחישות ברצוני להרעיף שבחים על המקצועיות שהפגנת משה. ולאדיר תודה על הנחישות והאינטנסיביות בכך שלא ויתר גם לאחר שיחות רבות ללא מענה.
תודה על השירות האדיב והיעיל.
שקד מדהימה ביחס בלבביות ובמקצועיות
גולשים קוראים
לקוחות מדרגים– 45 מדרגים
(4.5)
איפה הייתם עד היום? לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי! משה היקר!! אני חייב לציין שהשארת אותנו המומים לחלוטין, גם ברמת המקצועיות שלך, האדיבות והסבלנות וההסבר המאוד פרטני. אהבתי מאוד שלא ניסת "למכור" לנו סתם ביטוחים מיותרים, נהפוכו, המלצת לנו אף על כיסויים פחותים בהתאם למצבנו הרפואי וביחס לגילנו. בשיחה הזו, למדתי ממך לא מעט דברים. חייב לציין גם שנתת לנו ייעוץ גם בנושאים שמשרדך לא מטפל בו (קופ"ח וכו'). ובסוף סכום הכסף שנחסוך בכל שנה בזכותכם פשוט מטורף!! בחישוב גס – 12 אלף שקל כל שנה!!! איפה היית עד היום? וכמובן אלפי תודות לבת אל המקסימה שדבקה במטרה ולא וויתרה עד אשר הגענו לסוף תהליך איסוף הפרטים מולה. פשוט "זרקנו" עליכם הכל ואתם הבאתם תוצאות מדהימות!! לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי. תודה רבה לכם
ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי והענייני בתיק הביטוחי שלי. לכל השאלות שלי ניתן מענה ברור מקיף מקצועי וסובלני. מי אמר שלא צריך סוכן ביטוח? אני שמח שבחרתי לעבוד עם הסוכנות שלכם למרות ההיסוסים שהיו לי בהתחלה
מקצועיות ונחישות ברצוני להרעיף שבחים על המקצועיות שהפגנת משה. ולאדיר תודה על הנחישות והאינטנסיביות בכך שלא ויתר גם לאחר שיחות רבות ללא מענה.
תודה על השירות האדיב והיעיל.
שקד מדהימה ביחס בלבביות ובמקצועיות

לעמוד הבית