מוצרים פנסיוניים | חסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני נועד להבטחת עתידו הכלכלי של המבוטח וכולל מגוון מוצרים ומסלולים לשכירים ועצמאים כאחד כולל קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות גמל להשקעה.

צבירת כספים לפנסיה היא מחויבת בחוק במדינת ישראל, באמצעות הפקדות לביטוח פנסיוני בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

קרן פנסיה
תוכנית חיסכון מחויבת בחוק לכל אזרח עובד, אשר ייעודה צבירת כספים לגיל הפרישה וקבלתם כקצבה חודשית מעת היציאה ממעגל העבודה בגיל הפרישה.
בנוסף, כוללת הקרן מרכיבים ביטוחיים נוספים, כיסוי למקרה מוות כמו גם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה.

ההפקדות לקרן לשכירים הן באמצעות המעסיק, כאשר אחוז משכר העובד (6-7%) מועבר ישירות לקרן כ"תגמול עובד", בעוד המעסיק עצמו מפקיד אחוז נוסף בהתאמה (6.5-7.5%) כ"תגמול מעביד".
כספי פיצויים מהווים גם הם רכיב מהקרן, מופקדים ע"י המעסיק (6-8.33% משכר העובד) ומשמשים ככספי פיצויי פיטורין.
עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן פנסיה גם הם לצבירת פנסיה לפרישה.
הכספים הנצברים, מושקעים במגוון אפיקי השקעה במסלולים לבחירת העובד כולל אגרות חוב ייעודיות שהונפקו ע"י המדינה.

קרן הפנסיה יעודה יצירת קצבה מעת גיל הפרישה. משיכת כספי הקרן טרם הגעה לגיל הפרישה, גוררים חבו מס בגובה 35% מסך התגמולים

קופות גמל לתגמולים
אפיק חסכון לטווח הבינוני – ארוך בו הכספים מושקעים במגוון מסלולי השקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה בכדי לאפשר קצבה עתידית.
ניתן להצטרף לקופת גמל לתגמולים כעמיתים עצמאיים (ללא קשר למקום העבודה), או כעמיתים שכירים שתשלומיהם לקופה מבוצעים ע"י המעסיקים ונחלקים בין מהעסיק לשכיר.

רווחי הקופה מקורם בהשקעות המבוצעות ע"י מנהלי כל קופה. דמי ניהול חודשיים קבועים נגבים מכל עמית בקופה ללא קשר לגובה התשואה החודשית.

עמית בקופת גמל לתמלוגים רשאי לנייד את ניהול הקופה שבבעלותו לכל חברה מנהלת אחרת, בכל שלב.
כל עובד מחויב בחסכון פנסיוני, קופת גמל לתמלוגים היא אחד ממכשירי החיסכון הרלוונטיים (בדומה לקרן פנסייה או ביטוח מנהלים).

ביטוח מנהלים
אפיק חסכון פנסיוני שייעודו חסכון כספים לתשלום פנסיה חודשית לאחר הגעה לגיל הפרישה.

בנוסף החוסך מבוטח בביטוח חיים ובאפשרותו להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. מרכיבי הביטוח השונים מותאמים להעדפות כל מבוטח.

ההפקדות לקרן לשכירי מבוצעות ע"י המעסיק, כאשר אחוז משכר העובד (עד 7%)מועבר ישירות לקרן , בעוד המעסיק עצמו מופקד ע"י המעביד עצמו (עד 7.5%).
כספי פיצויים מופקדים ע"י המעסיק אף הם (8.33% משכר העובד עד תקרת שכר) ומשמשים ככספי פיצויי פיטורין.

ביטוח אובדן כושר עבודה הינה מרכיב נוסף בביטוח כאשר המעסיק נדרש לכלול תשלום בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, גם במידה וייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעל 6.5% אך לא מעל 7.5% מהשכר.

עצמאי רשאי להפקיד עד 16% מהכנסתו החודשית (ועד תקרה מוגדרת) תוך ניכוי או זיכוי מס על התשלומים.

קרן השתלמות לשכירים
תכנית חסכון לטווח הבינוני אליה מופקדים כספים באופן שוטף ע"י המעסיק והעובד, בהתאם לגובה שכר העובד, ואשר מימושה בהבשלתה (שש שנים ואילך) פטור מחבות מס.
תקרת ההפקדה החודשית המוטבת במס היא 1571.2 ₪ ותהווה לא יותר מ10% מגובה השכר החודשי. הפקדות מעבר לתקרת ההפקדה ימוסו במס רווחי הון בעת משיכת כספי הקרן. 

מגוון אפיקי השקעה קיימים מאפשרים לחוסכים לבחור את תמהיל ההשקעות בקרן בהתאם לרמת הסיכון המוסכמת.
ניתן לנייד את ההשקעה בין מסלולים שונים ובין קרנות שונות בכל שלב, ללא כל פגיעה בזכאות, תשלום מס או קנסות.

קרן השתלמות לעצמאים
תוכנית חיסכון לטווח הבינוני המאפשרת הפקדה של עד 7% מההכנסה השנתית, כאשר עד 4.5% מוכרים ע"י רשויות המס כהוצאה מוכרת.
תקרת ההפקדה השנתית המוטבת במס היא 18,480 ₪ ותהווה לא יותר מ- 7% מגובה השכר החודשי. הפקדות מעבר לתקרת ההפקדה ימוסו במס רווחי הון בעת משיכת כספי הקרן. 

מגוון אפיקי השקעה קיימים מאפשרים לחוסכים לבחור את תמהיל ההשקעות בקרן בהתאם לרמת הסיכון המוסכמת.
ניתן לנייד את ההשקעה בין מסלולים שונים ובין קרנות שונות בכל שלב, ללא כל פגיעה בזכאות, תשלום מס או קנסות.

קופת גמל להשקעה
אפיק חיסכון שהושק לראשונה ב2016 שנועד לאפשר לציבור חיסכון עתידי נוסף, בין אם לגיל הפרישה, לילדים או כחסכון כללי.

קופת גמל להשקעה מאפשרת משיכת כספי החיסכון בכל עת כאשר משיכה כקצבה לאחר גיל 60 הינה פטורה ממס.
קופת גמל לחיסכון היא נזילה ומאפשרת משיכה תוך 4 ימים מביצוע בקשה.
משיכת כספי החסכון כקצבה לאחר גיל 60, הינה פטורה ממס. משיכת הכספים בצורה הונית מחייבת בתשלום מס רווחי הון בדומה לאפיקי חיסכון אחרים.

לקוחות מעידים– 45 מדרגים
(4.5)
איפה הייתם עד היום? לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי! משה היקר!! אני חייב לציין שהשארת אותנו המומים לחלוטין, גם ברמת המקצועיות שלך, האדיבות והסבלנות וההסבר המאוד פרטני. אהבתי מאוד שלא ניסת "למכור" לנו סתם ביטוחים מיותרים, נהפוכו, המלצת לנו אף על כיסויים פחותים בהתאם למצבנו הרפואי וביחס לגילנו. בשיחה הזו, למדתי ממך לא מעט דברים. חייב לציין גם שנתת לנו ייעוץ גם בנושאים שמשרדך לא מטפל בו (קופ"ח וכו'). ובסוף סכום הכסף שנחסוך בכל שנה בזכותכם פשוט מטורף!! בחישוב גס – 12 אלף שקל כל שנה!!! איפה היית עד היום? וכמובן אלפי תודות לבת אל המקסימה שדבקה במטרה ולא וויתרה עד אשר הגענו לסוף תהליך איסוף הפרטים מולה. פשוט "זרקנו" עליכם הכל ואתם הבאתם תוצאות מדהימות!! לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי. תודה רבה לכם
ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי והענייני בתיק הביטוחי שלי. לכל השאלות שלי ניתן מענה ברור מקיף מקצועי וסובלני. מי אמר שלא צריך סוכן ביטוח? אני שמח שבחרתי לעבוד עם הסוכנות שלכם למרות ההיסוסים שהיו לי בהתחלה
מקצועיות ונחישות ברצוני להרעיף שבחים על המקצועיות שהפגנת משה. ולאדיר תודה על הנחישות והאינטנסיביות בכך שלא ויתר גם לאחר שיחות רבות ללא מענה.
תודה על השירות האדיב והיעיל.
שקד מדהימה ביחס בלבביות ובמקצועיות
מרכז המומחים לביטוח ופיננסים
משולחן הבעלים

חושבים עליכם, כל חודש בשנה

מחלקות החברה
גולשים קוראים
מרכז המומחים לביטוח ופיננסים
אודותינו
אנו במרכז המומחים לביטוח ופיננסים גאים להגדיר מחדש את המושג סוכנות ביטוח.
קרא עוד