פוליסות בריאות פרטיות (הנרכשות מחברות הביטוח, כפוליסות משלימות לביטוחים הממלכתיים של קופות החולים) לאורך שנים היו יקרות ומורכבות. הסיבות למצב, היו מגוונות אך ברורות:

 • ביטוחי הבריאות נמכרו כפוליסות סגורות בעלות מספר כיסוים רפואיים, אשר סגורות כחוזה ואינן ניתנות לשינוי. (לדוגמה – מבוטח א, רכש פוליסה חוזית בשנות ה80 ומשלא דאג לעדכנה נשאר עם רפואה שתואמת את שנת כניסתו לפוליסה ללא אפשרות לשינוי תקרות הכיסוי, הכלת טכנולוגיות מתקדמות לאבחון מחלות, או כיסוי שיספיק לו חלילה בעת מצב של אירוע רפואי , הן מבחינת סכומי פיצוי והן מבחינת רשימת המנתחים והניתוחים בארץ.

 • כיסויים, הגדרותיהם ומרכיבי הכיסוי השונים בהם, הוגדרו בנפרד על ידי כל חברה מבטחת כך שהאפשרות להשוות בין הביטוחים השונים המוצעים ע"י חברות הביטוח השונות היתה מינימלית עד בלתי אפשרית.

 • כל שדרוג או שינוי מתבקש בתנאי הפוליסות חייב מילוי הצהרת בריאות מחודשת וחיתום, ללא כל ברות ביטוח, כך שכל שינוי, פעוט ככל שיהיה, במהלך השנים, גרר החרגות ותוספת עלויות.

 • מגוון ההחרגות האוטומטיות בפוליסות (פעילות ספורטיבית, היסטוריה רפואית ונפשית ועוד) גרר מצב בו הכיסוי למבוטחים רבים היה חלקי בלבד במקרה הטוב.

 • הפרמיות החודשיות התייקרו אוטומטית כל 5 שנים, בהתאם לקבוצת הגיל הרלוונטית.

בתמצית, ללא יכולת השוואה, מו"מ או בחירה ללקוח, המצב הנתון היה כי התשלום לפוליסות היה גבוה מהנדרש, הכיסויים לאו דווקא תאמו את אופי חיי המבוטח, ובעת הצורך הנפגעים העיקריים היו אותם מבוטחים שלא זכו לקבל מענה נכון.

שינויים בחסות האוצר – משלמים פחות מקבלים יותר

פוליסות הבריאות הפרטית השתנו לבלי היכר בשנים האחרונות. תהליכי חקיקה ורפורמה בחסות משרד האוצר הובילו לשינויים משמעותיים בהרכבי ומהות הפוליסות ולאפשרות הפחתה ממוצעת של אלפי שקלים בשנה למשפחה מבוטחת, כמו גם לכיסוי ביטוחי גבוה בכ30% מהממוצע בשנים עברו.
אך חידוש הפוליסות תחת התנאים החדשים רלוונטי רק במידה והמבוטחים עורכים בדיקה מחודשת של פוליסת הבריאות הפרטית כולה.

ניתן להגדיר מספר שינויים משמעותיים והשלכותיהם בבירור:

 • פירוק החבילות הסגורות למרכיבים בודדים הנרכשים כל אחד בנפרד כך שכל מבוטח רוכש רק את אותם כיסויים הרלוונטיים עבורו ללא תשלום על כיסויים שאינם רלוונטיים. לדוגמה – ניתן לבחור כיסוי לניתוחים בארץ ללא ניתוחים בחו"ל ,ניתן לבחור באם לכלול ייעוצים רפואיים או ברפואה משלימה ( שכן חלקם קיימים גם דרך קופות החולים באופן מסובסד) ועוד.

 • איזון והשוואת מרכיבי הכיסויים בכל החברות, כך שהשוק עצמו נפתח לתחרות ולמבוטח יכולת השוואת עלויות למרכיבים בתנאי שוק תחרותי הפועלים לטובתו.

 • קביעת ברות ביטוח בשדרוג כיסויים ע"י חברות הביטוח כך שנשמרות זכויות המבוטח בעת שדרוג פוליסות ללא חיתום מתחדש וההחרגות העלולות להיקבע מהתהליך.

 • ביטול החרגות אוטומטיות בשל פעילות ספורטיבית והיסטוריה נפשית ורפואית במקרים מרובים. לדוגמה : ניתוח בריאטרי (קיצור כיבה) לא היה מכוסה בפוליסות הישנות והוגדר כקוסמטי כיום המבוטח יוכל לקבל את הזכאות לניתוח מסוג זה כפתרון רפואי להשמנת יתר ללא החרגה בפוליסה.

 • פרמיית הבסיס נמוכה בכמעט 60% מהפרמיה של הפוליסות הקודמות לרפורמה.

המשמעות, בתמצית, רוב המבוטחים, שגילם עד גיל 65, יכולים להנות לא רק משיפור משמעותי בכיסויים, הגדלת תקרות הפיצוי בתרופות , מבחר גדול של מנתחים בהסדר, מספר ניתוחים שאינו מוגבל לפי נושא כפי שקיים בפוליסות הישנות, כיסוי למחליפי ניתוח כך שלא יהיה חייב לשכב על שולחן הניתוחים, וכך בעזרת טכנולוגיות מתקדמות יפתור בעיות בקלות, נוחות וללא הפסד ימי עבודה או סכנת חיים. אך גם, וחשוב לא פחות, המבוטח יהנה מהוזלה ניכרת בעלויות החודשיות, המגיעה, ברוב המקרים לאלפי שקלים בשנה.

עלייה וקוץ בה – שינויים דרמטיים, שאינם מועברים למבוטח

השינויים, החשובים כל כך, ומשמעותיים לרוב המבוטחים בביטוח בריאות פרטי, כרוכים בביצוע של בדיקה מחודשת של פוליסת הבריאות הפרטית תכנון מסלול מחודש אחת לתקופה על מנת להשאיר את הפוליסה מעודכנת לשינויים, ולהנות מנפלאות התקדמות  הרפואה  בישראל, שכן כל אלה ועוד ,אינם חלים אוטומטית על פוליסות קיימות!

חברות הביטוח עצמן לא נדרשות ולכן אינן ממהרות לשתף את ציבור המבוטחים בתקנות החדשות, שמשמעותם הפחתה בתשלומים. מרבית סוכני הביטוח אינם מסוגלים לפעול לבדיקת כל תיק, בשל חוסר בכח אדם מקצועי בנושא, והאחריות לבדיקת ושיפור התיק היא בידי המבוטחים.

וכשהאחריות היא בידי המבוטחים, שמרביתם נמנעים מלעסוק אקטיבית בוכשהאחריות היא בידי המבוטחים, שמרביתם נמנעים מלעסוק אקטיבית בפוליסות ביטוח, הרוב ממשיכים לשלם את אותם עלויות מאמירות כבעבר, ולא רק שאינם נהנים מעלויות מוזלות, ממשיכים שלא להיות מכוסים כראוי לעת נדרשת.

הפתרון – פנייה עצמאית לבדיקת התיק

מספר סוכנויות ביטוח מובילות, הכוללות אגפי שירות מקצועיים, נרתמו לשינוי המצב הקיים ומציעות לציבור המבוטחים בדיקה יסודית של תיק ביטוח הבריאות הפרטי, והתאמת מוצר מושלם לפי מצב רפואי, משפחתי וכלכלי.
הבדיקה מתמקדת בהתאמת תכולת התיק במדויק לצרכיי המבוטח והמשפחה המעודכנים, בשיפור מגוון הכיסויים בתיק והפחתת העלויות החודשיות וכל זאת תוך בדיקה והשוואה אל מול כל החברות המבטחות בארץ.

בדיקת התיק תכליתה:

 • לקבל את המבוטח לפוליסה הנכונה ביותר עבורו מבחינה רפואית ,משפחתית וכלכלית

 • לבחור בפוליסת בריאות המתקדמת ביותר מבחינת הרפואה נכון לרגע זה

 • לבחור בפוליסת בריאות במחיר הטוב ביותר!

על המבוטח חלה האחריות כמובן לוודא טרם אישור הבדיקה, כי התהליך המקצועי מבוצע ע"י סוכן מורשה מאושר רשות שוק ההון הביטוח והחסכון, משום שמקצועיות התהליך קריטית למניעת כפל ביטוחי ולמקסום הכיסויים לצרכיי המשפחה המשתנים.

חשוב להבין, עוד בטרם תחילת התהליך, שיפור והוזלת העלויות החודשיות רלוונטית בעיקר לאותם מבוטחים שגילם פחות מ-65.

בדיקת תיק ביטוח מקצועית כרוכה בליווי המבוטח ע"י איש המקצוע בתהליך, דורשת הבנת עומק בפוליסות פרט ונגישות לכלל הגופים המבטחים והתהליך עצמו עשוי לקחת בין יום אחד לשלושה ימים.

התוצאות, ללא ספק, מצדיקות את ההחלטה, אך קבלת ההחלטה על ביצוע בדיקת התיק – היא בידי המבוטח בלבד.

המלצתנו היא לביצוע בדיקה מקצועית וככל שלא תחליטו, שימרו על הבריאות!

במידה וגם את/ה:

 • מחזיק/ה פוליסת בריאות פרטית (בנוסף לביטוח הבריאות הממלכתי מטעם קופות החולים)

 • בן/בת פחות מ-65

 • משלמ/ת תשלום חודשי של 200 ₪ לפחות (עבורך או עבור המשפחה כולה)

 • לא ביצעת בדיקת תיק ביטוח במהלך ששת החודשים האחרונים

מלא/י את פרטיך כעת ונציג סוכנות מובילה ייצור עמך קשר ויערוך עבורך בדיקה מקיפה ומקצועית.

חשוב לזכור: הבדיקה נעשית ללא עלות. שיפור הכיסויים והוזלת העלויות יבוצעו תוך תיאום והסכמת הלקוח בלבד.

לקוחות מדרגים– 45 מדרגים
(4.5)
איפה הייתם עד היום? לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי! משה היקר!! אני חייב לציין שהשארת אותנו המומים לחלוטין, גם ברמת המקצועיות שלך, האדיבות והסבלנות וההסבר המאוד פרטני. אהבתי מאוד שלא ניסת "למכור" לנו סתם ביטוחים מיותרים, נהפוכו, המלצת לנו אף על כיסויים פחותים בהתאם למצבנו הרפואי וביחס לגילנו. בשיחה הזו, למדתי ממך לא מעט דברים. חייב לציין גם שנתת לנו ייעוץ גם בנושאים שמשרדך לא מטפל בו (קופ"ח וכו'). ובסוף סכום הכסף שנחסוך בכל שנה בזכותכם פשוט מטורף!! בחישוב גס – 12 אלף שקל כל שנה!!! איפה היית עד היום? וכמובן אלפי תודות לבת אל המקסימה שדבקה במטרה ולא וויתרה עד אשר הגענו לסוף תהליך איסוף הפרטים מולה. פשוט "זרקנו" עליכם הכל ואתם הבאתם תוצאות מדהימות!! לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי. תודה רבה לכם
ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי והענייני בתיק הביטוחי שלי. לכל השאלות שלי ניתן מענה ברור מקיף מקצועי וסובלני. מי אמר שלא צריך סוכן ביטוח? אני שמח שבחרתי לעבוד עם הסוכנות שלכם למרות ההיסוסים שהיו לי בהתחלה
מקצועיות ונחישות ברצוני להרעיף שבחים על המקצועיות שהפגנת משה. ולאדיר תודה על הנחישות והאינטנסיביות בכך שלא ויתר גם לאחר שיחות רבות ללא מענה.
תודה על השירות האדיב והיעיל.
שקד מדהימה ביחס בלבביות ובמקצועיות
גולשים קוראים
לקוחות מדרגים– 45 מדרגים
(4.5)
איפה הייתם עד היום? לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי! משה היקר!! אני חייב לציין שהשארת אותנו המומים לחלוטין, גם ברמת המקצועיות שלך, האדיבות והסבלנות וההסבר המאוד פרטני. אהבתי מאוד שלא ניסת "למכור" לנו סתם ביטוחים מיותרים, נהפוכו, המלצת לנו אף על כיסויים פחותים בהתאם למצבנו הרפואי וביחס לגילנו. בשיחה הזו, למדתי ממך לא מעט דברים. חייב לציין גם שנתת לנו ייעוץ גם בנושאים שמשרדך לא מטפל בו (קופ"ח וכו'). ובסוף סכום הכסף שנחסוך בכל שנה בזכותכם פשוט מטורף!! בחישוב גס – 12 אלף שקל כל שנה!!! איפה היית עד היום? וכמובן אלפי תודות לבת אל המקסימה שדבקה במטרה ולא וויתרה עד אשר הגענו לסוף תהליך איסוף הפרטים מולה. פשוט "זרקנו" עליכם הכל ואתם הבאתם תוצאות מדהימות!! לגמרי אמליץ עליכם בפני חבריי ומכריי. תודה רבה לכם
ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי ברצוני לציין את שביעות רצוני המלאה מהטיפול המקצועי והענייני בתיק הביטוחי שלי. לכל השאלות שלי ניתן מענה ברור מקיף מקצועי וסובלני. מי אמר שלא צריך סוכן ביטוח? אני שמח שבחרתי לעבוד עם הסוכנות שלכם למרות ההיסוסים שהיו לי בהתחלה
מקצועיות ונחישות ברצוני להרעיף שבחים על המקצועיות שהפגנת משה. ולאדיר תודה על הנחישות והאינטנסיביות בכך שלא ויתר גם לאחר שיחות רבות ללא מענה.
תודה על השירות האדיב והיעיל.
שקד מדהימה ביחס בלבביות ובמקצועיות

לעמוד הבית